www.taxi-benefit.ru

Тантал

Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів

СКАЧАТЬ

Загрузить литературу fb2, pdf, epub

Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. До реєстру введено слова-терміни і словосполучення-терміни! Короткий тлумачний словник охоплює терміни й термінологічні сполучення мовознавства і є відповіддю на потреби сучасної гуманітарної освіти. Лінгвістичні терміни добиралися із сучасної мовної наукової та навчальної літератури, призначеної для середньої та вищої школи.Словник орієнтований на учнів, абітурієнтів, студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться питаннями мови, філологією. У словнику запропоновано коротке тлумачення терміна, а також відбито системні звязки між термінологічними поняттями. Статті в словнику розміщено за українським алфавітом.Специфікою цього словника є те, що терміни супроводяться короткою етимологічною довідкою, прикладом вияву мовного явища, подекуди - й ілюстрацією типового словосполучення із цим терміном.

С этим смотрели

Plastic Canvas Fridgie Smiles Sheri Lautenschlager

Стилистика английского языка

В учебнике излагаются общие проблемы английской стилистики, даётся стилистическая классификация словарного состава английского языка. Описываются фонетические, лексические и лексико-фразеологические выразительные средства.Учебник предназначен...

Modelik 2008-23